PATYREI SMURTĄ? NEŽINAI KUR KREIPTIS?

Specializuotos pagalbos centras (SPC) – viešąsias funkcijas atliekanti institucija, teikianti specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą patyrusiems asmenims.

SPC veikia visoje Lietuvoje, tačiau visuomenė vis dar turi mažai informacijos apie SPC veiklą bei siūlomas paslaugas, o tai paskatina siūlomos pagalbos atsisakymą, nenorą ir/ar nežinojimą kur kreiptis bei, neretai, nežinojimą, kad specializuota kompleksinė pagalba teikiama ir tuomet, jei smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo į SPC kreipiasi pats savarankiškai, asmeniškai, o ne tik tuo atveju, kai mūsų specialistai, gavę informaciją iš policijos, patys su juo/ja susisiekia.

Veiklos tikslas – gavus pranešimą iš policijos pareigūnų apie smurtą artimoje aplinkoje patyrusius asmenis, suteikti jiems specializuotą kompleksinę pagalbą.
Specializuotas pagalbos centras gavęs iš policijos pareigūnų informaciją apie smurto atvejį nedelsdamas telefonu, elektroniniu paštu ar tiesiogiai susisiekia su smurtą patyrusiu asmeniu ir pasiūlo pagalbą, kad įveiktų kritinę būklę. T.y.:
* išsiaiškina esamą padėtį;
* informuoja apie tolesnės pagalbos teikimą;
* sudaro individualų pagalbos priemonių planą;
* pagal poreikį suteikia juridinę ir psichologinę pagalbą;
* organizuoja ar tarpininkauja, kad tolesnę pagalbą teiktų kitos institucijos;
* tarpininkauja, kad smurtą patyrusiam asmeniui būtų suteikta medicininė pagalba.

KONTAKTAI:

Šalčininikų r. Moterų informacijos centras
Darbo laikas: 8:00 iki 21:00
tel.: 8 650 95216; 8 5 2629003, e.paštas spc@lygus.lt
Moters pagalba moteriai
Darbo laikas: 12:00 – 20:00
tel.: 8 618 40044, e.paštas  pagalba@moteriai.lt
Vilniaus moterų namai
Darbo laikas: 9:00 – 18:00
tel.: 8 526 16380, e.paštas vmotnam@vmotnam.lt

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com