Psichikos sveikatos gerinimas – vienas iš svarbiausių 2019 m. visuomenės sveikatos priežiūros prioritetų

Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, įgyvendindamas 2019 m. balandžio 30 d. LR sveikatos ministro įsakymą Nr. V-523 ,,Dėl Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimo visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“, organizavo mokymus, skirtus bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimams psichikos sveikatos srityje stiprinti.

Šios veiklos tikslas yra identifikuoti problemas kylančias bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėse, atlikti jų analizes ir parengti bei pradėti taikyti rekomendacijas skirtas toms problemoms spręsti, taip pat gilinti mokyklų darbuotojų žinias psichikos sveikatos srityje.

Programoje dalyvauja Butrimonių Anos Krepštul gimnazija ir Šalčininkų Santarvės gimnazija.

Mokymų trukmė – 32 valandos. Pirmojo susitikimo metu mokymų dalyvių grupė pristatė aktualias mokyklos problemas psichikos sveikatos srityje, į kurias atsižvelgdama komanda kartu su grupe sudarys tolimesnių konsultacijų planą. Konsultacijų metu komanda su grupe atliks atvejų analizes ir ieškos galimų nustatytų problemų sprendimo būdų.
Mokymai vyks spalio – gruodžio mėn.

 

 

 

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com