Dėl covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių įmonių, įstaigų, organizacijų darbo vietose

  • Paskelbė : Pavel Kulikian
  • Paskelbta: 2020-04-28
  • Kategorija: Aktualijos

Įstaigų vadovams:

• rekomenduojama pagal galimybes sudaryti sąlygas darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu;

jeigu tai neįmanoma, organizuoti darbą etapais, informuoti darbuotojus apie pokyčius ir, jei reikia, suteikti jiems informacijos apie naujas procedūras ir darbo sąlygas;

• įvertinti darbuotojų, galinčių pradėti darbą darbo vietose, skaičių atsižvelgiant į saugų darbo vietų užtikrinimą, darbuotojų rizikos grupes, rekomenduoti rizikos grupių asmenims nedirbti darbo vietoje;

• užtikrinti, kad įstaigoje dirbtų darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių. Darbuotojų sveikata turi būti nuolat stebima;

• užtikrinti darbuotojų ir lankytojų saugos reikalavimus darbo vietose.

Kolektyvinės saugos priemonės darbuotojams:

• atstumas tarp darbo vietų ne mažesnis kaip 2 metrų arba darbo vietos turi būti atskirtos pertvaromis;

• ribojamas darbuotojų skaičius dirbančių toje pačioje patalpoje, darbo vietas rekomenduojama įrengti posėdžių salėje, valgykloje, kitose iki tol nenaudojamose įstaigos patalpose;

• ribojamas fizinis kontaktas tarp darbuotojų, jei kontaktas yra būtinas, apribojamas kontakto laikas (ne ilgiau kaip 15 min.).

• reguliuojamas darbuotojų valgymo pertraukų metu laikas;

• susirinkimai, pasitarimai organizuojami nuotoliniu būdu;

• šalia įėjimų į įstaigą ir įstaigos patalpose turi būti sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai;

• darbo patalpos vėdinamos ne rečiau kaip 1 kartą per valandą plačiai atidarius langus;

• dažnai liečiami paviršiai valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną (valymas ir dezinfekcija atliekami vadovaujantis rekomendacijomis).

Reikalavimai darbuotojams:

• Įstaigoje draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu;

• darbuotojams, kurie priskiriami rizikos grupės asmenims rekomenduojama dirbti nuotoliniu būdu;

• darbo vietoje darbuotojams būtina laikytis asmens higienos;

• draudžiama vykti į darbą turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių;

• jei darbuotojui darbe pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimo požymių darbuotojas nedelsiant nušalinamas nuo darbo, jam turi būti rekomenduota konsultacija Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu;

• pačiam įstaigos darbuotojui sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) arba įstaigos administracijai iš paties darbuotojo gavus informacijos apie jam nustatytą , apie tai informuojamas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, įstaiga ir darbuotojai turi bendradarbiauti nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją.

Jei įstaigoje aptarnaujami lankytojai:

• Prioritetas teikiamas nuotoliniam lankytojų aptarnavimui;

• jeigu klientai aptarnaujami darbo vietoje, būtina apriboti aptarnaujamų vienu metu lankytojų skaičių. Užtikrinti, kad lankytojui būtų skiriamas ne mažesnis kaip 10 kv. m. įstaigos patalpos plotas arba vienu metu būtų aptarnaujamas vienas lankytojas;

• įstaigos lankytojai turi laikytis saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito;

• apribojamas darbuotojų fizinis kontaktas su lankytojais, jei įmanoma išlaikant ne mažesnį nei 2 metrų atstumą arba atskiriant darbo vietą nuo lankytojo pertvaromis;

• aptarnaujami tik veido kaukes arba apsaugines veido priemones dėvintys lankytojai;

• šalia įėjimų į įstaigą ir įstaigos patalpose turi būti sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai, turi būti pateikta informacija apie darbuotojų ir lankytojų saugos reikalavimus darbo vietose.

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos