Radiacinės saugos centras ESOREX platformai pateikė profesinės apšvitos stebėsenos rezultatus

  • Paskelbė : Biuras
  • Paskelbta: 2021-11-05
  • Kategorija: Aktualijos

Radiacinės saugos centras ESOREX platformai, kurios tikslas – kaupti informaciją apie Europos šalių darbuotojų gaunamas apšvitos dozes ir teikti šią informaciją radiacinę saugą  reguliuojančioms institucijoms bei Europos Komisijai,  pateikė Lietuvos apšvitą patiriančių darbuotojų profesinės apšvitos stebėsenos rezultatus.

Pagrindinis profesinės apšvitos stebėsenos tikslas – nustatyti darbuotojų patiriamą išorinę ir vidinę apšvitą ir įrodyti, kad neviršijami tirtinieji apšvitos lygiai ir ribinės dozės:

  • Išorinės apšvitos stebėsena atliekama matuojant viso kūno, galūnių, odos ar akies lęšiuko apšvitos dozes individualiaisiais dozimetrais.
  • Vidinės apšvitos stebėsena atliekama matuojant žmogaus kūno aktyvumą viso kūno skaitikliu ar skydliaukės aktyvumo matuokliu.

 

Trumpai apie ESOREX platformai 2020 m. pateiktus duomenis:

  • daugiau nei pusė (63 proc.) stebėtų darbuotojų dirbo medicinos srityje, apie trečdalis (26 proc.) darbuotojų – branduolinės energetikos objektuose, mažiausia dalis (6 proc.) – mokslo, mokymo ir pramonės įstaigose;
  • didžiausią kolektyvinę dozę, t. y. grupės žmonių gautų individualiųjų dozių sumą per tam tikrą laikotarpį, gavo medicinos ir branduolinės energetikos darbuotojai.

Radiacinės saugos centro ESOREX platformai pateikti duomenys rodo, kad Lietuvos darbuotojai negauna apšvitos dozių, didesnių nei nustatytos ribinės dozės. Tai rodo, kad radiacinės saugos požiūriu  darbo sąlygos yra saugios ir naudojamų radiacinės saugos priemonių pakanka.

Apibendrintos informacijos apie Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių profesinės apšvitos stebėsenos darbuotojų apšvitos dozių rezultatus galima rasti čia.

 

Informacija parengė Radiacinės saugos centras

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos