Sveikatos kabinetų atnaujinamas įgyvendinat projektą „Sveikatos kabinetų mokymo įstaigose aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“

 • Paskelbė : Biuras
 • Paskelbta: 2022-07-25
 • Kategorija: Aktualijos

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru įgyvendina projektą LT03-2-SAM-K01-005  „ Sveikatos kabinetų mokymo įstaigose aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ finansuojamą  Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis. Projekto metu ketinami atnaujinti ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetai. Šiuo metu sveikatos kabinetai yra  suremontuoti šiose ugdymo įstaigose:

 • Eišiškių gimnazijoje;
 • Eišiškiš Stanislovo Rapolionio gimnazijoje;
 • Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijoje;
 • Butrimonių Anos Kreštul gimnazijoje;
 • Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijoje;
 • Šalčininkų „Santarvės“ gimnazijoje;
 • Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje;
 • Jašiūnų Mykolo Balinsklo gimnazijoje; -

Daugeliu atvejų kabinetuose buvo perdažytos sienos, pakeista susidėvėjusi grindų danga.  Taip pat, buvo  atliktas darbuotojų rizikos vertinimas, kurio metu paaiškėjo, kad kai kuriuose kabinetuose yra per mažai šviesos, todėl buvo keičiami šviestuvai, o pavyzdžiui, Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje buvo pakeistas langas. Iki mokslo metų pradžios yra ketinama pabaigti likusių sveikatos kabinetų remontus ir jų įrengimus.

Sveikatos kabinetai buvo ne tik remontuojami bet ir aprūpinami metodinėmis priemonėmis, kuriomis yra siekiama pagerinti prevenciją ir mažinti sveikatos netolygumus. Nuo projekto pradžios yra įsigytos ir paskirstytos po ugdymo įstaigas šios priemonės -  žaidimai emocijų atpažinimui, patyčių prevencijai, metodinė knyga apie baimes. Taip pat plačiai ir psichologų naudojama BLOB lenta, kuri yra tarptautiniu mastu pripažinta veiksminga priemonė, padedanti vaikams aptarti ir analizuoti konfliktines situacijas, kurių pasitaiko kiekvieną dieną kasdieniame gyvenime. Fizinio aktyvumo skatinimui buvo įsigyta 30 porų šiaurietiško ėjimo lazdų. Rūkymo prevencijai buvo įsigyti CO matuokliai. Sveikatos kabinetų įrengimui buvo nupirkta medicininė kušetė, taip pat 3 kabinetuose buvo pakeistos specialistų kėdės.

Šių mokslo metų pabaigoje, ugdymo įstaigas pasiekė plačiai pritaikomos sensorinės priemonės, kaip šviečiančios geometrinės figūros, plytelės, bendravimo palapinės.  Visuomenės sveikatos specialistės Elvyros Salavatovos teigimu, ypatingos ir naujoviškos bendravimo palapinės jau spėjo pasitarnauti įvairiems žaidimams tiek lauke, tiek salėje. Vaikams labai įdomios ryškių spalvų "gyvos" plytelės, malonu buvo jomis vaikščioti ir jas tyrinėti...

Šiuo metu ketinama baigti sveiktos kabinetų įrengimą ir aprūpinimą metodinėmis priemonėmis. Tik investuojant į sveikatos priežiūrą, yra skatinamas sveikesnis gyvenimo būdas, jo pasirinkimas, pažinimas ir supratimas.

 

Akmenė District Municipality Public Health Bureau in conjunction with its partner Šalčininkai District Municipality Public Health Bureau is implementing the project LT03-2-SAM-K01-005 “Provision of Health Rooms in Educational Institutions with Methodological Tools” financed by the funds of the „Health“ financial mechanism program of the European Economic Area (hereinafter referred to as the EEA). While implementing the project, it is intended to renovate the health rooms of pre-school and school educational institutions. Currently, the health rooms are renovated in the following educational institutions:

 • Eišiškės Gymnasium;
 • Eišiškiės Stanislovas Rapolionis Gymnasium;
 • Kalesninkai Liudvikas Narbutas Gymnasium;
 • Butrimonys Anna Krepsztul Gymnasium;
 • Dieveniškės Adomas Mickevičius Gymnasium;
 • Šalčininkai „Santarvės“ Gymnasium;
 • Jašiūnai „Aušros“ Gymnasium;
 • Jašiūnai Mykolas Balinskis Gymnasium; -

In most cases, the walls in the rooms were repainted, and the worn floor covering was replaced. Also, an employee risk assessment was carried out, during which it became clear that there is not enough illumination in some classrooms, so the lamps were replaced, and for example, a window was replaced in the Jašiūnai „Aušros“ Gymnasium. By the beginning of the school year, it is intended to complete the repairs and equipment of the remaining health rooms.

Health rooms were not only repaired, but also equipped with methodological tools aimed at improving prevention and reducing health inequalities. Since the beginning of the project, the following tools have been purchased and distributed to educational institutions – games for recognizing emotions, preventing bullying, and a methodical book about fears. Also widely used by psychologists is the BLOB board, which is an internationally recognized effective tool to help children discuss and analyze conflict situations that occur every day in their everyday life. 30 pairs of Nordic walking sticks were purchased to promote physical activity. CO meters were purchased for smoking prevention. A medical couch was purchased to equip the health rooms, and specialist chairs were replaced in 3 rooms.

At the end of this school year, widely applicable sensory tools such as luminous geometric figures, tiles, and communication tents, reached educational institutions. According to public health specialist Elvyra Salavatova, special and innovative communication tents have already managed to serve various games both outdoors and in the hall. Brightly colored „living“ tiles are very attractive to children, it was nice to walk on them and explore them...

Currently, it is intended to complete the installation of health rooms and the provision of methodological tools. Only by investing in health care, a healthier lifestyle, its choice, knowledge and understanding is promoted.

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos