Darbo užmokestis

 

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 

 

2017 m. darbuotojų, einančių šias pareigas skaičius

2017 m.

vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

2018 m. darbuotojų, einančių šias pareigas skaičius

2018 m.  vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

I ketv.

Direktorė

1

*

1

*

Vyr. buhalterė

1

*

1

*

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai

12

301,66

12

340,97

Visuomenės sveikatos specialistai

3

428,20

5

371,00

 

 

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ III skyriaus 18 punktu, praėjusių metų vidutinis mėnesinis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis nepateikiamas.

Atnaujinta: 2023-08-31