Projektai

 

 

Akmenės ir Šalčininkų rajonų ugdymo įstaigose bus atnaujinami sveikatos kabinetai

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su partneriu Šalčininkų rajono savivadybės visuomenės sveikatos biuru (Toliau – Biuras) įgyvendina projektą ,,Sveikatos kabinetų mokymo įstaigose aprūpinimas metodinėmis priemonėmis”.

Įsigyjamas sveikatos kabinetų metodines priemones sudarys psichinės sveikatos stiprinimui skirtos priemonės, visuomenės sveikatos rizikos veiksnių, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo ir kitos metodinės priemonės, reikalingos psichinės sveikatos prevencijai ir stiprinimui mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdyti.

Pažymėtina, kad vaikai ir jaunimas yra pažeidžiamiausia visuomenės dalis, todėl jų sveikatos problemos turi būti sprendžiamos prioriteto tvarka. Nuo vaikystės skiepijami sveikos gyvensenos įgūdžiai išlieka visam gyvenimui, todėl jau nuo ikimokyklinio ugdymo įstaigų turi būti pradedama mokyti sveiko gyvenimo būdo, aiškinama, kodėl ir kaip reikia rūpintis savo sveikata.

Pasak Biuro direktorės Janinos Alkovskos, - „Tai projektas, deja, kurtas paskubomis, su mažais šansais laimėti, tačiau turbūt Dievo valia, vos 1 balo persvara išstūmus konkurentus, finansavimas atiteko būtent mums“.

P. Janina akcentuoja, kad vaikų pasitenkinimas paslaugomis, visų pirma, priklauso nuo specialisto, kiek jis įdeda savęs į bendravimą su vaiku, nuo jo kvalifikacijos. Tačiau ne mažiau svarbi yra erdvė, kurioje bendraujama su mokiniu.

„Turime siekį – sukurti jaukias, vaikams patrauklias erdves ugdymo įstaigose, darbe naudoti dėmesį patraukiančias priemones, kaip kinetinis smėlis, sensoriniai stalai, fizinį aktyvumą skatinančios priemonės. Be galo esame dėkingi mūsų bendrakeleiviams – ugdymo įstaigoms už pritarimą, palaikymą ir bendradarbiavimą“ – sako J. Alkovska.

Projektas finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis. Jo metu į sveikatos kabinetus ir jų infrastruktūrą bus investuojama beveik 276 tūkstančiai eurų. Prie projekto įgyvendinimo prisideda Akmenės rajono ir Šalčininkų rajono savivaldybės.

 

Health rooms will be renovated in Akmenė and Šalčininkai district educational institutions

Akmenė District Municipality Public Health Bureau in conjunction with its partner Šalčininkai District Municipality Public Health Bureau (hereinafter referred to as the Bureau) is implementing the project “Provision of Health Rooms in Educational Institutions with Methodological Tools”.

The methodological tools being acquired by the mentioned health classrooms will include measures to promote mental health, tools related to public health risk factors, development of healthy lifestyle skills and other methodological tools necessary for the prevention and strengthening of mental health in schools / pre-school institutions.

It should be noted that children and young people are the most vulnerable part of the society, therefore their health needs to be addressed as a matter of priority. Healthy lifestyle skills that have been instilled since the very childhood remain for life, so it is important to start teaching healthy lifestyles started with pre-school education institutions, explaining why and how one should take care of his health.

According to Janina Alkovska, the director of the Bureau, “Unfortunately, this is a project that was developed in a hurry, with little chance of winning, but probably by the will of God, with a single 1 point advantage in the competition, the funding went to us”.

Mrs Janina emphasizes that children’s satisfaction with services depends, first and foremost, on a certain professional’s ability to interact with children and on his or her qualifications. However, no less important is the space in which he or she communicates with a student.

“Our goal is to create cosy, attractive spaces for children in educational institutions, to use attention-grabbing tools at work, such as kinetic sand, touch tables, and measures to promote physical activity. We are extremely grateful to our fellow travellers – educational institutions – for their support, aid and cooperation,” J. Alkovska says.

The project is funded by the Health Programme of the European Economic Area Financial Mechanism. Almost 276 thousand euros will be invested in health rooms and their infrastructure. The municipalities of Akmenė district and Šalčininkai district contribute to the implementation of the project.

 

Atnaujinta: 2022-01-19