Mokamos paslaugos

Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-932 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir / ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 31 d. Nr. V-1225 įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, vykdo  privalomuosius sveikatos mokymus:

1. Privalomasis higienos įgūdžių mokymas;

2. Privalomasis pirmos pagalbos mokymas;

3. Privalomasis mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai.

MOKYMŲ KAINOS PATVIRTINTOS LR sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 31 d. įskymu Nr. V-1225 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

PRIVALOMOJO VISUOMENĖS SVEIKATOS MOKYMO PASLAUGOS

Paslaugos kodas Paslauga Kaina (eurais)
794. Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas (1 asmeniui)  
794.1 Mokymo programa, kurios kodas PT 8
794.2 Mokymo programa, kurios kodas PP 10
794.3 Mokymo programa, kurios kodas PG 18
795. Privalomasis higienos įgūdžių mokymas (1 asmeniui)  
795.1 Mokymo programa, kurios kodas HB, HBB 5
795.2 Mokymo programos, kurių kodai H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H11, H12, H13, H14 9
795.3 Mokymo programa, kurios kodas H10 12
796. Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai programa, kurios kodas A1 (1 asmeniui) 20
797. Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo išdavimas savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą 5
798. Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas 3

Privalomieji sveikatos mokymo kursai organizuojami adresu Nepriklausomybės g. 38 B, Šalčininkai (Šalčininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biure).

Registruotis į mokymus  privaloma: tel.: 8 640 65 290

Atnaujinta: 2023-08-31