Šalčininkų rajono vyresnio amžiaus asmenų psichologinio atsparumo įgūdžių ir socialinių-emocinių kompetencijų stiprinimas pasitelkiant biblioterapijos metodą

2023-08-30 


Įgyvendinant projektą Šalčininkų rajono vyresnio amžiaus asmenų psichologinio atsparumo įgūdžių ir socialinių-emocinių kompetencijų stiprinimas pasitelkiant biblioterapijos metodą“ baigiamas rengti praktinis vadovas Biblioterapijos metodika darbui su vyresnio amžiaus asmenimis. Pagal šį praktinį vadovą 2023 m. rugsėjo mėn. bus organizuojami 24 akad. val. biblioterapijos užsiėmimai Šalčininkų rajono senjorams. Numatoma, kad užsiėmimuose dalyvaus ne mažiau kaip 70 rajono vyresnio amžiaus asmenų. Mokymai truks iki šių metų gruodžio 1 d. 

Projektas „Šalčininkų rajono vyresnio amžiaus asmenų psichologinio atsparumo įgūdžių ir socialinių-emocinių kompetencijų stiprinimas pasitelkiant biblioterapijos metodą“ finansuojamas Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, kurį administruoja LR sveikatos apsaugos ministerija. Projekto vykdytojas - VšĮ Šalčininkų švietimo ir informavimo centras. Partneriai - Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir Šalčininkų lenkų trečiojo amžiaus universitetas.

 

2023-08-15

2023 m. birželio 2 d. VšĮ Šalčininkų švietimo ir informavimo centras ir Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas, kurį administruoja LR sveikatos apsaugos ministerija, pasirašė projekto Šalčininkų rajono vyresnio amžiaus asmenų psichologinio atsparumo įgūdžių ir socialinių-emocinių kompetencijų stiprinimas pasitelkiant biblioterapijos metodą finansavimo sutartį.

Projekto trukmė: 2023 m. birželio 2 d. – 2023 m. gruodžio 29 d.

Projektui skirtas finansavimas – 49064,00 eurų.

Projekto tikslas - stiprinti 72-ų Šalčininkų rajono savivaldybės vyresnio amžiaus asmenų psichinę sveikatą ir mažinti emocinį vienišumą dalyvaujant jiems 24 akad. val. trukmės biblioterapijos užsiėmimų kurse.

Pagrindinės projekto veiklos:

  • Praktinio vadovo Biblioterapijos metodika darbui su vyresnio amžiaus asmenims parengimas;
  • Biblioterapijos užsiėmimų organizavimas ir vykdymas bei poveikio tikslinei grupei vertinimas. Užsiėmimai (24 akad. val.) bus vykdomi pagal parengtą praktinį vadovą.

Laukiami rezultatai:

  • Parengtas praktinis vadovas Biblioterapijos metodika darbui su vyresnio amžiaus asmenimis;
  • Biblioterapijos užsiėmimus numatoma surengti 6 dalyvių grupėms;
  • Numatoma, kad užsiėmimuose dalyvaus 70 projekto tikslinės grupės dalyvių.

Poveikis – tikimasi, kad senjorai  įgis reikiamų žinių ir įgūdžių iškylančių psichosocialinių problemų savarankiškam sprendimui, gebės suvokti ir įveikti sudėtingus jausmus ir patirtis, pakils jų savigarba ir savęs vertinimas. Padidės jų socialinio bendravimo galimybės, kadangi užsiėmimuose formuosis socializacijos ir tarpusavio paramos terpė, kurioje vyresnio amžiaus asmenys, tarpusavy bendraudami ir dalindamiesi patirtimi, sukurs kokybišką tarpusavio ryšį, teiks vieni kitiems emocinę paramą, taip vienišumą pakeisdami vidine ramybe ir gyvenimo pilnatve.

Projektą įgyvendina partneriai - VšĮ Šalčininkų švietimo ir informavimo centras (projekto vykdytojas), Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir Šalčininkų lenkų trečiojo amžiaus universitetas.

Projektas finansuojamas Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, kurį administruoja LR sveikatos apsaugos ministerija. Parama skirta pagal visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo prioriteto 4.1.3. priemonę „Pažeidžiamų visuomenės grupių psichologinio atsparumo įgūdžių ir socialinių-emocinių kompetencijų stiprinimas pasitelkiant kultūros ir meno intervencijas“.

Atnaujinta: 2023-08-31