Korupcijos prevencija

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2024-2026 M. PROGRAMA:

AR ŽINAI, KAS YRA KORUPCIJOS PREVENCIJA?

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcija – bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.

ANTIKORUPCINIO ELGESIO TAISYKLĖS

KĄ TURIME DARYTI, PASTEBĖJĘ KORUPCIJOS REIŠKINIUS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURE?

Kreiptis nurodytais adresais:

į atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus paskirtą Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistę Olgą Gražulienę, tel. +37064065290 arba rašyti el. paštu olga.grazuliene@svsb.lt arba į STT karštąją liniją, tel. (8 5)2663333.

DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKA


VEIKSMŲ TVARKA GAVUS NETEISĖTĄ ATLYGĮ 

ĮSAKYMAS. DĖL PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS

ATASKAITOS: 

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2021-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO 2021 M. ATASKAITA

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2021-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO 2022 M. ATASKAITA

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2021-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO 2023 M. ATASKAITA

 

Atnaujinta: 2024-01-16