Karjera

Ieškomi visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose dirbti Šalčininkų rajono ugdymo įstaigose

Reikalavimai: specialistas privalo turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą ir bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą.

Daugiau informacijos dėl specialisto kvalifikacijos:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e8a8faa0e62b11e7b4d1bdd5f1a9ff0e

Daugiau informacijos:

tel.: +37064065290

el.p. biuras@svsb.lt

Atnaujinta: 2023-08-31