Patikrinimo aktai

2018m. Licencijuojamos veiklos patikrinimo aktas

2023 m. organizacijų, teikiančių viešąsias paslaugas, atsparumo ir jos teikiamų paslaugų kokybės tyrimo ataskaita

Atnaujinta: 2023-08-31