Labai paprastas konkursas

  • Paskelbė : Biuras
  • Paskelbta: 2020-11-11
  • Kategorija: Aktualijos

Visus moksleivius kviečiame dalyvauti „Labai paprastame konkurse“, kurio tikslas  formuoti teisingą požiūrį į draugystę. Konkurso dalyviai turi sukurti savo geriausiam (-ei) draugui (-ei) ketureilį eilėraštį ir atsiųsti jį el. paštu ania@svsb.lt arba paštu, adresu Nepriklausomybės g. 38 B, Šalčininkai, adresuodami Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui iki š. m. lapkričio 27 d.

Kviečiame susipažinti su konkurso nuostatais:

KONKURSO „LABAI PAPRASTAS KONKURSAS“ NUOSTATAI

1. BENDRIEJI NUOSTATAI

1.1. Konkurso „Labai paprastas konkursas“ (toliau – Konkursas) nuostatai nustato Konkurso tikslus, organizavimą, registracijos, konkurso vertinimą ir laimėtojų nustatymo tvarką.

1.2. Konkursas „Labai paprastas konkursas“ yra vienas iš vaikų saviraiškos, draugystės ir pagarbos kitam žmogui puoselėjimo būdų.

2. TIKSLAI

2.1. Formuoti teisingą vaikų požiūrį į draugystę.

2.2. Suteikti vaikams galimybę kurti bei vystyti kūrybinį potencialą.

2.3. Parodyti vaikams, kad visada būtina kurti saugią, jaukią aplinką ir gerus tarpusavio ryšius su aplinkiniais.

2.4. Leisti vaikams pamatyti, kad geri norai ir linkėjimai visuomet teigiamai veikia santykius.

3. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

3.1. Konkursą organizuoja Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras).

3.2. Konkurso dalyviai: Šalčininkų rajono bendrojo ugdymo įstaigų 1-12 klasių mokiniai.

3.3. Konkurso dalyviai turi sukurti savo geriausiam (-iai) draugui (-ei) eilėraštį, kurį sudarytų keturios eilės. Sukurtą eilėraštį galima iliustruoti piešiniu. Eilėraščiai gali būti kuriami lietuvių, lenkų ar rusų kalbomis.

3.4. Konkurso dalyviai ar dalyvius suburiantys ugdymo įstaigų atstovai sukurtą ketureilį atsiunčia el. paštu ania@svsb.lt arba siunčia paštu, adresu Nepriklausomybės g. 38 B, Šalčininkai, adresuodami Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui iki š. m. lapkričio 27 d.

3.5. Atsiunčiant darbus būtina užrašyti autoriaus bei žmogaus, kuriam skirtos eilės, vardą, pavardę, klasę bei ugdymo įstaigos pavadinimą.

4. VERTINIMAS IR LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

4.1. Eilėraščius vertins komisija, kurią sudarys 3 Biuro specialistai. Visi darbai bus tikrinami dėl plagiato ir nukopijuoti darbai nedalyvaus Konkurse.

4.2. Atrinktos Konkurso dalyvių eilės bus išspausdintos viename leidinyje, kurį kiekvienas eilių autorius bei eilių adresatas gaus dovanų.

4.3. Konkurso dalyvius suburiantys ugdymo įstaigų atstovai taip pat gaus po leidinį ir gertuvę su Biuro logotipu.

4.4. Eilėraščio atsiuntimas konkursui reiškia autoriaus sutikimą jį publikuoti, minint autoriaus vardą, pavardę, klasę bei įstaigą, kurioje mokosi.

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos