Archyvas 2022 sausis
Siekdami užtikrinti Lietuvos gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą nuo žalingo jonizuojanč...
Naujas Priklausomybių konsultantų mokymų ciklas prasideda 2022-01-17 d. Šiuos mokymus orga...
Gyventojai radioaktyviosiomis medžiagomis gali užsiteršti joms pasklidus aplinkoje po bran...
Gyvenamajame būste (kiekviename aukšte) turi būti įrengtas bent vienas autonominis dūmų de...
Radonas (222Rn) yra gamtinės radioaktyviosios dujos, kurios kyla iš grunto ir kaupiasi užd...
Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su partneriu Šalčininkų rajo...